Kosovo

Eastern Europe
  1. Time zone
  1. UTC/GMT
  2. UTC+1