Palestine

Middle East
  1. Time zone
  2. Asia/Hebron
  3. Asia/Gaza
  1. UTC/GMT
  2. UTC+2